Víkendový program pro maminky a dcery

Víkendový program pro maminky a dcery. 
Máme připravený program se silným křesťanským podtextem. Během celého víkendu se společně modlíme, chválíme Hospodina, účastníme se nedělní mše svaté. Důraz je kladen na poznávání Božího díla v nás a kolem nás, dotkneme se předávání víry dětem a prožívání víry v rodinách. 
Proto zveme maminky a dcery z věřících rodin. 
Aktuální program je na téma Ježíšových blahoslavenství podle Mt 5,1-12 a je určen pro děvčata ve věku 15 let a víc (horní hranice není stanovena).