Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi v Nové Cerekvi- 24. 6. 2022

V pátek 24. června 2022 se uskutečnilo Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na faře v Nové Cerekvi. Tím jsme spolu s dětmi uzavřeli letošní školní rok. Akce se konala pod záštitou farnosti Pelhřimov a SVČ Síť. Byla naplánována trasa s názvem „Putování za poznáním“. Díky deštivému počasí jsme však vše, co bylo naplánováno, museli narychlo změnit. Akce se uskutečnila v areálu zahrady novocerekvické fary. Jednotlivá stanoviště byla sice blízko sebe, ale to nakonec  vůbec nevadilo. Spíše naopak, všichni byli vděčni, že se spolu mohli při plnění úkolů potkávat.         Zapojovali se s chutí nejen malí, ale i velcí. Každý si mohl vyzkoušet rybaření, poznávání bylin, výrobu leknínů anebo lodiček, ale také zazpívat, zasportovat, vyzkoušet svou paměť i namalovat své prázdninové plány nebo si vyrobit  vlastní placku a hledat poklad. Pro každého pak byla připravena zasloužen odměnu. Stihli jsme také opékat buřty a posedět a popovídat si u ohýnku.
     I přes rozmary počasí jsme byli všichni spokojeni a prožili jsme příjemné odpoledne. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se zapojili do přípravy a zdárného průběhu tohoto odpoledne a ochotně věnovali svůj čas pro druhé.