Přihlašování k výuce náboženství na faře v Pelhřimově pro nový školní rok 2022-23

PŘIHLAŠOVÁNÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE V PELHŘIMOVĚ PRO NOVÝ ŠK. ROK 2022-23

Výuka náboženství pro školáky probíhá v Pelhřimově v učebně na faře u kostela sv. Bartoloměje jako kroužek. pod záštitou Střediska volného času Síť (http://www.svcsit.cz/). Ve školním roce 2022/23 bude výuka začínat v týdnu od 12.9. 2022 Přihlášku je však potřeba podat dříve, třeba již během letních prázdnin, a to prostřednictvím internetu na web. stránkách:   http://www.svcsit.cz/…va/

     V případě, že by se přihlášení dítěte touto cestou nějak nedařilo, můžete se obrátit na pana Martina Běhala – tel. 774 950 224.