Ohlášky z neděle 12. 6. 2022

  • 40-ti hodinová adorace proběhne o víkendu 17. – 19. června 2022. Rozpis k adorace je připraven za lavicemi.
  •  Příští neděli při hlavní mši sv. přijmou některé naše děti poprvé Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti.
  • Mimořádná sbírka dnešní neděle bude odvedena na potřeby diecéze.