Ohlášky z neděle 22. 5. 2022

  • Všem dárcům do mimořádné sbírky minulé neděle, která byla odvedena na pomoc pronásledovaným křesťanům a jejíž výtěžek byl 17 tisíc, upřímné Pán Bůh zaplať.
  •  Kdo by se chtěl setkat s P. Jaromírem Stehlíkem, bude mít příležitost v úterý večer. P. Jaromír bude sloužit večerní mši sv.
  •  V neděli 5. června bude celebrovat devátou mši sv. P. Jaroslav Vracovský SDB, salesiánský misionář. Po mši sv. nabízí sdílení o svém působení na misiích v Mongolsku. Bližší informace na plakátku.
  •  Chceme poprosit všechny ochotné o pomoc při úklidu Křemešníku před hlavní pouti. Brigáda proběhne v sobotu 28. 5. od osmé hodiny. Předem děkujeme.