Ohlášky z neděle 15. 5. 2022

  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na pomoc pronásledovaných křesťanů.
  • Rozpis na čtyřicetihodinovou adoraci je za lavicemi. Adorace proběhne od pátku 20. – 22. května.
  • Příležitost k modlitbě breviáře a svatému přijímání je vždy od úterý do pátku od sedmé hodiny ráno.
  • 4. června 2022 od 21 hodin jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve při svatodušní vigilii.