Velikonoční aktivita- učíme se vděčnosti

Děkujeme všem, kdo se připojili k naší postní aktivitě s názvem JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL a zdobili spolu s námi cestu pro Ježíše.  Nyní v době velikonoční můžeme zkusit navázat, abychom ještě hlouběji prožili velikost Božího obdarování pro každého z nás. Kdo by chtěl, může si u naší nástěnky vyzvednout „list vděčnosti“. V něm si pak individuálně od Vzkříšení až do Seslání Ducha svatého vyplňuje tím způsobem, že se každý den večer na chvíli zamyslí a napíše, za co je Bohu vděčný. Může to být nějaká věc, situace, událost, která se týká toho daného dne, ale také třeba daného životního období nebo celého života. Děti zapisují nebo malují každý den jednu vděčnost a dospělí tři.

Možná objevíme, že se můžeme radovat a být vděčni za mnoho drobností, které už ve shonu života běžně nevnímáme. Všichni, kdo máte chuť se zapojit, jste srdečně zváni. POŽEHNANÉ VELIKONOCE!