Prosba bosých karmelitek- březen 2022

Bosé karmelitky nás zdraví Vás z Drast na Praze-Východ, kde od roku 2018 obnovují hospodářský dvůr, aby mohl sloužit částečně jim jako klášter, částečně pro veřejnost. Od roku 2020 zde provizorně řeholnice bydlí v budoucím domě pro hosty, aktuálně probíhá stavba kláštera a kaple.
Vlivem pandemie covidu  musely ukončit provoz kamenné prodejny s jejich ručními výrobky a začaly  provozovat e-shop. Obrací se na nás s prosbou o pomoc rozšířit povědomí o něm – prodej  výrobků je důležitým zdrojem pro jejich živobytí… 
V příloze nám posílají tematicky zaměřené fotografie s výrobky, jež nabízí.  Také přikládají plakátek s možnostmi podpory jejich stavby – nachází se v obtížné finanční situaci, kdy je její pokračování a dokončení velmi nejisté.