Ohlášky z neděle 20. 3. 2022

  • Postní zpovídání proběhne na začátku dubna – od 5. neděle postní 3. dubna  2022 do středy 6. dubna 2022 v časech obvyklých.
  •  Sbírka z minulé  neděle na zajištění národního setkání mládeže činila 11.000,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
  •  Prodej knih – viz plakátek na nástěnce nebo na webu v aktualitách.
  •  V sobotu 26. března 2022 proběhne duchovní obnova ve Chvojnově, kterou povede P. Josef Prokeš. Bližší informace na plakátku na nástěnce.
  • Křížová cesta dětí proběhne v pátek 25. 3. 2022 v 17:30.