Výzdoba presbytáře katedrály sv. Mikuláše

Po několika letech dochází k realizaci výzdoby presbytáře naší českobudějovické katedrály. Jedná se o doplnění šesti rozměrných tapisérií, tvořící cyklus výjevů z Apokalypsy sv. Jana, což výtvarně a zcela osobitým způsobem ztvárnil věhlasně známý umělec a teolog P. Marko Rupnik, S.J.

Instalace a žehnání tohoto díla se uskuteční v předvečer Slavnosti sv. Josefa, tedy v pátek 18. března 2022 v 17:00 hodin.

         Vzhledem k tomu, že někteří z Vás v minulosti přispěli finančně na tento účel, stejně tak jako mnozí v diecézi, přijměme pozvání k účasti na této mimořádné události od otce biskupa Mons. Vlastimila Kročila.