Ohlášky z neděle 13. 3. 2022

  • Výtěžek sbírky na pomoc Ukrajině byl 123.100,- Kč a podobně na tzv. Svatopetrský haléř se vybralo 30. 000,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
  •  Postní zpovídání proběhne na začátku dubna – od 5. neděle postní 3. dubna do středy 6. dubna v časech obvyklých.
  •  Omlouváme se na za množství sbírek, které v této složité době probíhají. Dnešní mimořádná sbírka dlouhodobě plánována bude odvedena na zajištění národního setkání mládeže.
  •  Večer chval pořádaný mládeží z Horní Cerekve – viz plakátek. (v Pelhřimově sobota 19. března od 18:30).
  • Křížovou cestu se budeme modlit společně  v postní době ve středu a v pátek od 17:30, v neděli od 18:30.
  • Příští víkend od 18. března 2022 do 20.3. 2022 proběhne opět na faře čtyřicetihodinová adorace.
  • Příští neděli 20. března 2022 v 9:00 bude opět mše sv. pro rodiče s dětmi.