Ohlášky z neděle 6. 3. 2022

  • Výtěžek sbírky „Svatopetrský haléř“ byl 30.000,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
  •  Postní zpovídání proběhne na začátku dubna – od 5. neděle postní 3. dubna do středy 6. dubna v časech obvyklých.
  •  Omlouváme se na za množství sbírek, které v této složité době probíhají. V celoročním plánu mimořádných sbírek byla stanovena i sbírka na příští neděli na pastoraci mládeže vzhledem k plánovanému celostátnímu setkání. Dovolujeme si k tomu přečíst krátký přípis. – viz plakátek.
  •  Večer chval pořádaný mládeží z Horní Cerekve – viz plakátek. (v Pelhřimově sobota 19. března)
  •  Nadace sester Boromejek vyhlásila sbírku pro pomoc Ukrajině. Organizuje materiální pomoc poskytovanou přes Hangáry Goretti, kde provozuje nábytkovou banku. Nadace zároveň vyhlašuje sbírku finanční pomoci. Pokud byste se rozhodli podpořit tento projekt Boromejek, veškeré informace najdete na webových stránkách www.nadacesesterboromejek.cz a také na sociálních sítích. Vedení nadace i sestry Boromejky si váží veškeré vaší podpory a děkují za to. Ať Vám Bůh žehná.