Společná postní aktivita 2022

Pozvání ke společné postní aktivitě ve farnosti pro děti i dospělé.
Letos má naše postní aktivita název „JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL“. Je inspirována projektem, který připravilo brněnské Katechetické centrum.
V kostele je připravena nástěnka, která naznačuje cestu, po které Ježíš přijel do Jeruzaléma a lidé jej vítali jako očekávaného Mesiáše a Krále. Nyní  budeme i my pro Ježíše připravovat cestu (zdobit nejrůznějšími květinami a palmovými ratolestmi).
Tato událost, která se stala před mnoha lety, je výzvou i pro nás. Je Ježíš opravdu králem našeho života? Toužíme po tom, aby jím byl? Co pro to máme udělat? Během postní doby chceme na tyto otázky nalézat odpovědi a symbolicky se přidat k těm, kdo vítali Ježíše u bran Jeruzaléma jako svého Krále a Mesiáše. K tomu nám pomohou i kartičky s náměty pro jednotlivé postní neděle, které si postupně můžeme u nástěnky vyzvednout a hledat i s jejich pomocí odpovědi na naše otázky. Všichni, kdo máte chuť se zapojit, jste srdečně zváni!!!