Ohlášky z neděle 12. 12. 2021

  • V sakristii je možno zakoupit stolní kalendář Matice na příští rok.
  •  Příležitost k adventní svátosti smíření bude od dnešního odpoledne od 14.oo hod. do 19.oo hod. Následně pak každý den až do středy včetně vždy od 7.oo hod. do 12.oo hod. a odpoledne od 13.oo hod. do 18.oo hod. Podrobný rozpis je na nástěnce.
  •  Dnes jsme všichni zváni na „Večer chval“, který proběhne zde v kostele sv. Bartoloměje  od 17.oo hod.
  •  Čtyřiceti hodinová adorace proběhne od pátku 17.oo hod. do neděle 9.oo hod. Rozpis k zapsání na tuto adoraci je za lavicemi.
  •   „Malá duchovní adventní obnova“ se uskuteční v neděli 19. prosince od 17.oo hod. v kostele sv. Bartoloměje. Všichni jsou zváni.
  •  Výtěžek mimořádné sbírky na bohoslovce činil 19.500,- Kč. Všem dárcům upřímné poděkování.
  •  Rorátní mše sv. bude slavena tento týden opět v sobotu v 6.oo hod.
  •  Možnost zakoupit si křesťanskou literaturu z produkce Karmelitánského nakladatelství i od jiných vydavatelů bude u farního kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově v neděli 19. 12. 2021 od 7.30 do 11.00 a v Nové Cerekvi u kostela sv. Tomáše Becketa – po mši svaté.
  •  Příští neděli v devět hodin bude opět dětská mše sv.. Po mši jsou děti zváni na faru k deskovým hrám a malé svačině.
  •  Vánoční koncert na Křemešníku – viz plakátek