Dětské mše svaté

Zveme všechny rodiny s dětmi ke společnému nedělnímu slavení bohoslužby, která je zaměřena více na děti, každou 3. neděli v měsíci od 9.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově.

V měsíci listopadu to bude v neděli 21.11.

Děti si mohou s sebou přinést své nedělní album, do kterého získávají každou neděli novou samolepku. A při této dětské bohoslužbě bude vždy vylosován výherce, na kterého čeká milé překvapení .