Ohlášky z neděle 12. 9. 2021

  • Děkujeme dárcům do mimořádné sbírky minulou neděli, která byla odvedena na bohoslovce. Její výtěžek byl 18.500,- Kč.
  • Prosíme o pomoc všechny ochotné při generálním úklidu kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově. Muži se sejdou v pátek 17. září po večerní mši svaté (ometení prachu z oltářů a obrazů), ženy budou uklízet v sobotu 18. září od 7.3o hod. ráno. Všem pomocníkům předem velké díky.
  • Vzkaz od vikáře: Chci vás všechny pozvat na děkovné Te Deum u příležitosti 30-tého výročí kněžského svěcení a to na neděli 19. září od 15.oo hod. zde do kostela sv. Bartoloměje a následně k malému pohoštění na dvoře fary. Při této příležitosti budou také odhaleny obrazy mých předchůdců – P. Stehlíka a P. Holého, které doplní galerii předků na faře. Tyto obrazy namaloval pan restaurátor Benda. Požehnáme též nově restaurované dioráma sv. Jana Nepomuckého z Křemešníku.
  • Možnost zakoupit si křesťanskou literaturu z produkce Karmelitánského nakladatelství i od jiných vydavatelů bude u farního kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově v neděli 19. 9. 2021 od 7.30 do 11.00 a v Nové Cerekvi u kostela sv. Tomáše Becketa – po mši svaté
  • 9. října se uskuteční diecézní pouť v Českých Budějovicích. Pokud by někdo měl zájem vyrazit na pouť společně autobusem, nechť se prosím přihlásí v sakristii nebo na faře nejpozději do 30. září. Podle zájmu bychom pak případně objednali autobus.
  • Na nástěnce je možné dohledat bližší informace pro zájemce studia kurzu Výuky náboženství na teologické fakultě v Českých Budějovicích. Případní zájemci se mohou také o bližší informace přihlásit u paní katechetky Haničky Pechové.
  • 9. října se uskuteční diecézní pouť v Českých Budějovicích. Pokud by někdo měl zájem vyrazit na pouť společně autobusem, nechť se prosím přihlásí v sakristii nebo na faře nejpozději do 30. září. Podle zájmu bychom pak případně objednali autobus.
  • Na nástěnce je možné dohledat bližší informace pro zájemce studia kurzu Výuky náboženství na teologické fakultě v Českých Budějovicích. Případní zájemci se mohou také o bližší informace přihlásit u paní katechetky Haničky Pechové.