Předání ocenění paní kostelnici Dagmar Jandové

V úterý 3. srpna 2021 se v katedrále sv. Mikuláše konaly oslavy svátku sv. Auraciána, mučedníka, ochránce města Českých Budějovic.

Při slavnostní mši sv. udělil sídelní biskup  mons. Vlastimil Kročil stříbrné medaile sv. Auraciána čtyřem osobnostem, které se mimořádným způsobem zasloužily o šíření křesťanských hodnot a výrazně přispěly k rozvoji diecéze a jejího duchovního života. Mezi oceněnými byla i naše paní kostelnice Dagmar Jandová, která převzala ocenění 2. stupně- stříbrnou medaili sv. Auraciána.

Blíže viz fotogalerie https://farpel.cz/2021/08/22/predani-oceneni-pani-kostelnici-jandove-3-8-2021-v-katedrale-v-cb/ a https://www.bcb.cz/udeleni-medaili-sv-auraciana-2021/.