Výuka náboženství, Křemešnické léto

  • Připomínáme rodičům možnost přihlásit děti na výuku náboženství přes SVČ Síť:  http://www.svcsit.cz/…va/
  • V pátek 27. srpna končí Křemešnické léto a tím bude ukončena pro tento rok i ranní bohoslužba zde u sv. Bartoloměje. Vrátíme se k času obvyklému, tedy k osmnácté hodině.
  • V této souvislost děkuje otec farář členům Matice Křemešnické za její aktivitu nejenom při uspořádání a zajištění programu, ale též za zajištění průvodcovské služby na Křemešníku i v kostele sv. Bartoloměje.