Sestavení oltáře sv. Mikuláše po restaurování (2)- 29. 6. 2021