Poděkování- mimořádná sbírka na Moravu

Velké poděkování patří  všem dárcům, kteří přispěli minulou neděli 4. 7. 2021 do sbírky na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě. Její výtěžek činil  174.OOO,- Kč.