Pouť ve St. Pelhřimově a žehnání kaple v Hodějovicích 26. 6. 2021