Postní příprava v rodinách se sv. Josefem

Projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro postní dobu 2021

Svatého Josefa mnoho lidí vnímá jako pevnou oporu a ochránce Svaté Rodiny. Jeho pevnost spočívá v tom, že svůj život postavil na kvalitním základu – na Bohu, kterému celý život sloužil.

Svatý Josef nám může být inspirací v každodenních životních situacích.

V Písmu sv. je napsáno, že Josef byl spravedlivý muž (srov. Mt 1,19). Tato jeho charakteristika nám odkrývá mnoho jeho dalších vlastností, které nám mohou být příkladem. Můžeme se od sv. Josefa  učit správnému přístupu k lidem, k práci, k životu, a také jeho oddanosti Bohu.

V tom se jej pokusíme v letošní postní době následovat. Pomůže nám  nabídka úkolů, které si v kostele v Pelhřimově a v Nové Cerekvi u obrazu sv. Josefa může v tyto dny každý z nás vyzvednout: pro děti je připraven lístek se zajímavými úkoly, pro dospělé zase lístek s vlastnostmi sv. Josefa, které si můžeme osvojit i v našem životě.

Celý popis projektu ke stažení.

 

celkovy_popis_projektu_2021_Cast1

 

celkovy_popis_projektu_2021_Cast2

 

celkovy_popis_projektu_2021_Cast3

 

celkovy_popis_projektu_2021_Cast4