Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020

Podle usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení (více viz nařízení vlády).

Pelhřimov

V Pelhřimově to znamená cca 80 účástníků bohoslužby. Pro neděle a svátky jsou vytvořeny seznamy, na které se můžete zaposovat. Seznamy jsou k dispozici vzadu v kostele na stolečku.

Nová Cerekev

V Nové Cerekvi to znamená něco přes 60 účástníků bohoslužby. Pro neděle a svátky jsou vytvořeny seznamy, na které se můžete zapsat. Seznamy budou k dispozici vždy při mši svaté a také u paní Hánové mimo bohoslužby.
V této souvislosti už také nebude během dne volně přístupný kostel.

Přistoupit ke svátosti smíření je možné vždy přede mší svatou a po domluvě s knězem.

Pro účast na bohoslužbách platí následující pravidla:

  • účastníci bohoslužby většinu času sedí (toto nařízení se nevztahuje na osoby vedoucí nebo zajišťujících obřad)
  • účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi jednotlivci sedícími v jedné řadě (toto nařízení se nevztahuje na členy jedné rodiny)
  • před vstupem do vnitřního prostoru kostela si všichni dezinfikují ruce
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
  • při bohoslužbě nedochází k hromadnému zpěvu

Důrazně prosíme o dodržování hygienických nařízení (roušky, rozestupy, dezinfekce).