Sbírka na misie 2020

Letos můžete přispět po celou dobu adventní v sakristii.
Všem dárcům předem upřímně děkujeme.