Květen podle časopisu Duha

Redakce časopisu Duha nabízí na svých web. stránkách námět pro rodiny s dětmi v měsíci květnu – modlitbu s názvem „S Marií proti strachu“. Deset biblických událostí může být inspirací pro každodenní společnou modlitbu v rodině nebo pro novénu před Slavností seslání Ducha svatého) ….najdete na odkazu:  http://www.mojeduha.cz/clanky/vir_m