Děkování Ježíškovi 26. 12. 2019

Na svátek svatého Štěpána 26.12.2019 jsme se sešli, malí i velcí v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově, abychom  společně nejen poděkovali za dárky, které jsme našli pod stromečkem, ale abychom se o svou vánoční radost podělili s druhými. Tuto akci pořádalo Středisko volného času Síť ve spolupráci s pelhřimovskou farností.

Po úvodní písni Pojďme všichni k jesličkám  nás v kostele přivítal P. Martin Brácha. S dětmi a dospělými jsme vytvořili společnou kapelu tím, že si každý, kdo chtěl, mohl zapůjčit některý z orfových nástrojů a doprovázet další naše společné zpívání koled, a tak se i aktivněji zapojit.

Společně jsme vyslechli příběh o hvězdě, která se jmenovala Dobrá vůle, ve kterém jsme si připomněli, že Ježíš přišel na tento svět, abychom se od něho učili být ohleduplní a laskaví k druhým-byli lidmi dobré vůle…  A to je také důvod k našemu poděkování, že v každém dárku, který jsme našli pod stromečkem, byl ukryt kousek lásky, nejen našich rodičů….

Někteří z malých účastníků dokonce přišli zazpívat svoji oblíbenou koledu anebo nás potěšit vánoční básničkou. Odměnou jim byl potlesk všech posluchačů.

Děti si pak mohly napsat anebo namalovat stopy z papíru, za co všechno chtějí Ježíškovi poděkovat – nejen za dárky, ale také za všechny, kteří s námi letošní Vánoce slavili – byli spolu s námi u stromečku, u štědrovečerní večeře. Rodiče je při této činnosti doprovázeli zpěvem koled. Potom děti svými stopami označily během zpěvu koledy „Půjdem spolu do Betléma“ cestu, kterou jim naznačil P. Martin Brácha po celém kostele, a kterou společně doputovali všichni až k místním jesličkám. Celé společenství se nakonec přesunulo před dveře kostela, kde na nás na všechny již čekalo překvapení. Potkali jsme živou „svatou rodinu“ –  Josefa a Marii s děťátkem, které nám ochotně ztvárnila jedna rodina. Pak si každý mohl ještě rozsvítit prskavku a společně jsme si zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán. A na cestu domů si každý ještě mohl vzít nějakou dobrotu a vánoční časopis, jako vzpomínku na dnešní setkání.

Velmi bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kdo přišli společně s námi poděkovat Ježíškovi a zazpívat si s druhými koledy. Věřím, že jsme věnovali kousek času a radosti i sobě navzájem, a tak jsme mohli obohatit jeden druhého. I to byl vánoční dárek s kouskem lásky, který rozehřívá srdce a maluje úsměvy do tváří lidí.

H. Pechová