Ohlášky z neděle 14. 4. 2024

  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na opravu kostela v Chlumu u Třeboně.
  •  Příští týden bude příležitost ke koupi knih – viz plakátek v kostele.
  •  Čtyřicetihodinová adorace proběhne příští víkend (od pátku 19. do neděle 21. dubna) v obvyklém čase. Rozpis je za lavicemi. Tentokrát z technických důvodů se uskuteční na faře v učebně, nikoliv v sále.