Ohlášky z neděle 24. 3. 2024

  • Dnes jsme všichni zváni na křížovou cestu v přírodě pod Křemešníkem. Kdo se bude chtít přidat k pouti, začneme ve 13.30 u hrobu pana vikáře Hanžla. Vlastní křížovou cestu zahájíme u kapličky nad studánkou v 16.30 hod.
  •  Dnes je ještě poslední možnost přihlásit se do autobusu na akci Pochod pro život. Zatím je v autobuse pouze 15 lidí. Pokud se nepodaří naplnit patřičný počet míst, bude autobus na tuto akci odvolán a zůstane možnost jet svými auty.
  •  Na Velký pátek bude příležitost k účasti na křížové cestě a to v 15.00 hod.
  •  Příležitost k adoraci bude v průběhu Velkého pátku a Bílé soboty v kostele.
  •  V noci ze soboty 30. 3. na neděli 31. 3. začíná platit letní čas.
  •  Za lavicemi je možnost zapsat se do rozpisu „Modlitebního řetězce“. Součástí tohoto rozpisu jsou i adorace v pátek a sobotu.
  •  Na Velký pátek proběhne mimořádná sbírka na Svatou zemi.
  •  Příští neděli – na slavnost Zmrtvýchvstání Páně – při deváté mši sv. nám děti předvedou zdramatizování velikonočních událostí. Zveme zvláště všechny děti.
  •  Za lavicemi je nové číslo časopisu Na srdci.