Ohlášky z neděle 17. 3. 2024

  • Na Květnou neděli jsme všichni zváni na křížovou cestu v přírodě pod Křemešníkem. Kdo se bude chtít přidat k pouti, začneme ve 13.30 u hrobu pana vikáře Hanžla. Vlastní křížovou cestu zahájíme u kapličky nad studánkou v 16.30 hod.
  •  Předběžně upozorňujeme na časy bohoslužeb o svátcích: Na Zelený čtvrtek a Velký pátek budou bohoslužby v 19.00 hod. Na vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání začnou obřady ve 21.00 hod.
  • Na Velký pátek bude příležitost k účasti na křížové cestě a to v 15.00 hod.
  • Příležitost k adoraci bude v průběhu Velkého pátku a Bílé soboty v kostele u tzv. „Božího hrobu“.