Ohlášky z neděle 10. 9. 2023

  • Poděkování dárcům do mimořádné sbírky minulého týdne, která byla na bohoslovce v naší diecézi a jejíž výtěžek byl 15000,- Kč.
  •  Příští víkend opět proběhne čtyřiceti hodinová adorace. Rozpis je za lavicemi.
  • Středisko volného času Síť děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do ankety a vyplnili dotazník. Dotazníkové šetření probíhalo od června a bylo zaměřené na rozvoj střediska v dalších letech.
  • V příštím týdnu budeme rodiče informovat v jakých časech budou kroužky náboženství od 4. – 7. třídy. Vzhledem k nižšímu počtu přihlášených dojde ke spojování skupin nebo k možnému časovému posunu.
  • V pátek 13. října po mši sv. od 19:00 začne pravidelné páteční spolčo pro mladé od 13ti let. Budeme se takto moci setkávat jednou za 14 dní. Více informaci a možnosti přihlášení jsou na nástěnce nebo na webu střediska.
  •  Příští týden při deváté mši sv. bude opět tzv. „dětská“ bohoslužba. Zveme všechny děti a jejich rodiče.