Ohlášky z neděle 5. 3. 2023

  • Příští neděli při deváté mši sv. bude ukončena duchovní obnova slavnostním obřadem rozeslání. Tato obnova trvala devět týdnů. Chceme upozornit na to, že tato bohoslužba bude trvat o něco déle, než jsme zvyklí.