Ohlášky z neděle 8. 1. 2023

  • Poděkování všem, kteří se zasloužili o zajištění Tříkrálové sbírky.
  • Velké poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům do sbírky na opravu bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého. Její výtěžek byl celkem 96.433,- Kč, z čehož osobní dar činil 50.000,- Kč a do kasičky se vybralo 46.333,- Kč.
  •  Při deváté mši sv. příštího týdne proběhne opět tzv. „dětská“ mše sv.
  •  Poděkování členům Matice Křemešnické za práci a mimo jiné i za zajištění pouti na Křemešníku. Chceme informovat o zápisu pouti na Seznam statků tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina, viz dokument v aktualitách.
  •  Středisko volného času Síť zve rodiny s dětmi na Dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 21. 1. od 14:00 na Myslivně v Pelhřimově. Více informací na plakátku. V souvislostí s touto poměrně velkou akcí uvítáme jakékoliv pomocníky a pomocnice. Pokud byste chtěli být součástí organizačního týmu, přijďte v pátek 13. 1.  v 16:00 do učebny.
  • Oznamujeme, že svátost manželství chtějí přijmout: Martin Brávek, syn rodičů Miloše a Ivety rod. Štefaniovej, nar. dne 24. prosince 1988 v Pelhřimově , bytem v Pelhřimově a Patrície Habová, dcera Patrika a Andrei rod. Hatalovej, nar. dne 26.ledna 1996 v Ružomberku.