Ohlášky z neděle 4. 12. 2022

  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na bohoslovce naší diecéze.
  • Adventní zpovídání proběhne od neděle 11. prosince od třetí hodiny do středy 14. prosince včetně. Bližší rozpis na nástěnce, za lavicemi a na internetu na farních stránkách.
  • Po rorátní mši sv. ve středu a v sobotu jsou všichni zváni na společnou snídani na faru do sálu.