Ohlášky z neděle 6. 2. 2022

  • Na památku Panny Marie Lurdské v pátek 11. února slavíme Světový den nemocných. Kdo by měl zájem o přijetí svátosti nemocných, bude mít příležitost při mších svatých a to v pátek v 18.oo a v neděli v 7.oo, 8.oo; 9.oo a ve 14.oo hod. S ohledem na přetrvávající pandemickou situaci je tato příležitost rozprostřena do všech uvedeným mší sv.
  •  Jako již tradičně zveme všechny děti od 7 do 12 let na Farní tábor. Přihlašování se uskuteční 27. února na faře v Pelhřimově v 10:00. Více informací na plakátku nebo na stránkách SVČ Síť.