Ohlášky z neděle 28. 11. 2021

  • V sakristii je možno zakoupit stolní kalendář Matice na příští rok.
  • Příležitost k adventní svátosti smíření bude od neděle 12. prosince do středy 15. prosince.
  • Podle aktuálního stavu epidemiologických opatření bude upřesněno, zda proběhnou následující akce:
  • „Večer chval“, který proběhne v tomto kostele sv. Bartoloměje v neděli 12. prosince od 17.00 hodin.
  • „Malá duchovní adventní obnova“, která proběhne v sobotu 18. prosince a v neděli 19. prosince v kostele sv. Bartoloměje od 17.00 hodin.