Ohlášky z neděle 5. 9. 2021

  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na bohoslovce.
  •  Každý týden od úterý do pátku bude příležitost pro ty, kteří by měli zájem o modlitbu breviáře. Modlitba bude začínat vždy v 7.oo hod. Pokud by někdo chtěl, bude i příležitost přijmout svaté přijímání.
  • Mše sv. pro rodiny s dětmi bude v neděli 12. září v 9.oo hod.
  •  Prosíme o pomoc všechny ochotné při generálním úklidu kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově. Muži se sejdou v pátek 17. září po večerní mši svaté (ometení prachu z oltářů a obrazů), ženy budou uklízet v sobotu 18. září od 7.3o hod. ráno. Všem pomocníkům předem velké díky.
  • Vzkaz od vikáře:

Chci vás všechny pozvat na děkovné Te Deum u příležitosti 30-tého výročí kněžského svěcení a to na neděli 19. září od 15.oo hod. zde do kostela sv. Bartoloměje a následně k malému pohoštění na dvoře fary. Při této příležitosti budou také odhaleny obrazy mých předchůdců – P. Stehlíka a P. Holého, které doplní galerii předků na faře. Tyto obrazy namaloval pan restaurátor Benda. Požehnáme též nově restaurované dioráma sv. Jana Nepomuckého z Křemešníku.